Atteikuma tiesības

1. Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu. 

2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat saņēmuši preces.

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (ar pa pastu nosūtītu vēstuli vai ar nosūtītu e-pasta vēstuli) mūs – SIA “Packlett-Baltija”; Reģistrācijas Nr. LV40003281185; Juridiskā adrese: Brīvības gatve 362-70, Rīga, LV-1006; Tālrunis: +371 20010737, E-pasta adrese: info@adiradi.lv - ir jāinformē par lēmumu atteikties no šī līguma. Gadījumā, ja vēlaties atteikties no precēm, lūdzu aizpildiet atteikuma veidlapu un kopā ar pirkumu apliecinošu dokumentu nosūtiet uz e-pasta adresi: info@adiradi.lv vai adresi: Brīvības gatve 362-70, Rīga, LV-1006.

4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

5. Atteikuma tiesības izmantot nevar, ja ir atvērts iepakojums precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atgriezt.

Atteikuma radītās sekas

1. Ja jūs atteiksieties no šī līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējušies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šī līguma.

2. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri pauduši piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

3. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad jūs būsiet iesnieguši apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

4. Jums preces jānosūta atpakaļ bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

5. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.